Kategori Arşivleri: Makaleler

Ceza Koşulu

CEZA KOŞULU Ceza koşulu (cezai şart-sözleşme cezası), günümüzde ekonomik değeri yüksek sözleşmelerde sıkça kullanılan bir yöntemdir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 179 vd. hükümlerinde düzenlenen ceza koşulu, borçlu üzerinde baskı kurmak suretiyle borçlunun sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünü gereği gibi ifa etmesini sağlama amacını taşır. Nitekim ceza koşuluyla kararlaştırılan ceza miktarının genel olarak tazminat miktarından […]

Kefalet Sözleşmesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ Kefalet sözleşmesi, güvence sağlamak amacıyla hazırlanan, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ödememesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiğini gösteren bir sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde sözleşmenin iki tarafı olması ve sözleşmenin hukuki sonuç doğurması adına, karşı tarafın kabulü gerekse de taraflardan yalnızca biri borç […]

Geri
Whatsapp Mesaj
Hemen Ara