Polatlı Miras Hukuku Avukatı

Polatlı Miras Hukuku Avukatı olarak önce miras hukukunu tanımlayalım. Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Polatlı Miras Hukuku Avukatı
Polatlı Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir. Bu yüzden miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır.

Kaynak : Wikipedia

Geri
Whatsapp Mesaj
Hemen Ara